შესვლა
 

 

პროთელერ ჯორჯია

მომსახურება

საკომისიო

ანგარიშის გახსნა

0

შემომავალი ტრანზაქცია

0

შიდა გადარიცხვა

0

საფულიდან თანხის განაღდება

1,5% / მინიმუმ 0,15 ლარი

კონვერტაცია

ოფიციალური კურსი + 1%

კომუნალური გადახდები

0,4 ლარი

აზარტული თამაშები

0

მობილურის შევსება

0,1%

ანგ. ყოველთვიური მომსახურება

0