შესვლა
 

 

კომპანია „პროთელერ ჯორჯია“ არის საქართველოში რეგისტრირებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი. ჩვენი საქმიანობის ძირითადი სფეროა საგადახდო დავალებების მიღება, დამუშავება და შესრულება, საქართველოს ეროვნული ბანკის რეგულაციების შესაბამისად.

 

ჩვენი ძირითადი მიზანია, მარტივად ხელმისაწვდომი გავხადოთ როგორც ფულადი გადარიცხვები, ისე სხვადასხვა ტიპის ონლაინ გადახდები. ჩვენს მომხმარებელს საშუალება ექნება, სახლიდან გაუსვლელად მართოს საკუთარი ფინანსები და ერთ სივრცეში მიიღოს სხვადასხვა ტიპის სერვისები.

 

კომპანია და მასში არსებული გუნდი მუდმივად ზრუნავს სერვისების ჩამონათვალის გაფართოებაზე, მათ დახვეწასა და ახალი ტექნოლოგიების დანერგვაზე.


ვინ ვართ ჩვენ?

კომპანია პროთელერ ჯორჯია არის საქართველოში რეგისტრირებული
საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი.
ჩვენი საქმიანობა რეგულირდება და ინსპექტირდება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ.

რას ვსაქმიანობთ?

  • ჩვენ ძირითადი საქმიანობაა საგადახდო დავალებების მიღება დამუშავება და შესრულება.
  • სავალუტო ოპერაციების შესრულება.
  • არსებული ელექტრონული სერვისების დაკავშირება და ახლის შექმნა.

PROTELLER თქვენი საფულეა.