შესვლა
 

 

უფრო მეტი ვიდრე შენს საფულეს შეუძლია  

სწრაფი და მოქნილი საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი

თვისებები

 

უსაფრთხოება

პროთელერ ჯორჯია პასუხისმგებლობით ეკიდება მომხმარარებელთა მონაცემებს. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მაღალი დონის უსაფრთხოებას. მუდმივად ვზრუნავთ ჩვენი უსაფრთხოების სისტემების დახვეწასა და გაუმჯობესებაზე. ჩვენთან თქვენი მონაცემები დაცულია.

 

საერთაშორისო

ჩვენი მეშვეობით შესაძლებელია უმოკლეს დროში შეასრულოთ გადარიცხვები და სხვადასხვა ტიპის გადახდები.
ჩვენი სერვისებით სარგებლობა შესაძლებელია, როგორც საქართველოში ასევე მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან.

 

ფულადი სახსრების სეგრეგაცია

ყველა ფულადი სახსრები, რომლებიც ინახება მომხრებელთა პირად საფულეში, სეგრეგირებულია კომპანიის  ფულადი სახსრებისაგან. საფულეში არსებული თანხები წარმოადგენს კლიენტების საკუთრებას და განთავსებულია ნომინალურ ანგარიშებზე.